WAŁ
ŁĄKOWO-POLOWY

Maszyna rolnicza typu wał łąkowy, przeznaczona jest głównie do uprawy łąk i pastwisk występujących najczęściej na glebach próchnicznych oraz torfowych.

Stosowanie go ma na celu: likwidację wszelkich nierówności (np. kretowisk), usuniecie pozimowych spękań w strukturze gleby oraz zwiększenie podsiąkania poprzez dociśnięcie darni do gruntu
rodzimego. Możliwy do uzyskania docisk (dla wału o średnicy 1220 mm) oscyluje w granicach od ok. 850 kg ( bez obciążenia wody) do ok. 2020 kg ( z obciążeniem wodą) w przeliczeniu na każdy metr szerokości roboczej maszyny.

Każdy wał posiada regulowany śrubą centralną dyszel pozwalający na podpięcie go do zaczepu transportowego ciągnika bez konieczności zmiany jego położenia.

 

Wyposażenie standardowe:
• dyszel transportowy regulowany śrubą centralną;
• obrotowy zaczep holowniczy (do 12 ton);
• stopka podporowa;
• wewnętrzne grodzie zwiększające stabilność walca
(standardowo 3 szt.);
• walec wykonany z rury Ø 1220×10.

Wyposażenie dodatkowe:

• oświetlenie;
• wózek jezdny (półosie kół jezdnych firmy ADR);
• zgarniacz poliuretanowy;
• inne ogumienie (np. Flotation STARCO, ALLIANCE);
• inne średnice walca (rury

Model WL25 WL27 WL3
Średnica walca-rury (mm) 1220 1220 1220
Masa walca bez wody (kg) 2090 2190 2290
Masa walca z wodą (kg) 5040 5415 5790
Wysokość (mm) 1400 1400 1400
Szerokość (mm) 3150 3425 3650
Długość (mm) 4600 4600 4600

GALERIA – Wał polowy